Reclamació per al pagament de les Beques de Llibres

Us informen que per mig de FAPA s'està preparant una Reclamació per a que ens paguen la beca dels llibres. 

Podeu baixar-vos els impresos per emplenar-los. El plaç per a fer-los arribar a la FAPA  acaba el 20 d'octubre. Podeu entregar-los personalment o enviar-los per correu ordinari a:
             

  • FAPA VALÈNCIA
          C/DÉNIA 6, porta1-2, 
          46006 València.

 

Són dos escrits,  un dirigit a la Conselleria d'Educació i l'altre a la Conselleria d'Hisenda, per a cada curs escolar.Cal emplenar-los per duplicat, per a que quede una còpia de cada al registre de la FAPA, i enviar l'altra còpia.

Instancia reclamació a la Conselleria d'Educació (Beques 2011-2012) (Beques 2012-2013)
Instancia reclamació a la Conselleria d'Hisenda (Beques 2011-2012) (Beques 2012-2013)

Quan els presenteu, heu de signar la reclamació al Síndic de Greuges.

Signatura Síndic Greuges: (Síndic de Greuges)

Aquest es l'escrit de FAPA:

València, a 25 de Juny de 2013

A l'atenció de les AMPAs,

Ens posem en contacte amb vosaltres per a informar dels últims moviments que es van a iniciar contra la Generalitat Valenciana per a reclamar el pagament efectiu de les Beques concedides tant en el present curs com en l'anterior. 

És important que s'informe als pares i mares que si es deixa passar el temps es corre el perill que es perda el dret a reclamar pel que s'ha establit, des de FAPA-València, una sèrie de passos a seguir per a aquells que vulguen realitzar les reclamacions des de la federació:

1. En primer lloc, es va a obrir un termini per a la recepció en la seu de Fapa-València (carrer Denia nº 6 porta 1de València) de les instàncies adjuntades que han de ser emplenades i signades pels pares, mares o tutors. És important que les instàncies siguen les originals pel que haurien de enviar-se per correu a l'adreça indicada.

HI HA DE TERMINI PER A la RECEPCIÓ DE LES INSTÀNCIES SIGNADES FINS EL
20 D’OCTUBRE DEL 2013

2. Una vegada rebudes les instàncies es presentaran en els següents organismes:

a) Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
b) Conselleria d'Hisenda i Administració Pública.

Dits organismes tindran tres mesos per a abonar o en defecte d'açò donar una resposta.

3. Una vegada superats els tres mesos sense haver rebut el pagament o obtingut alguna resposta. Aquells pares que ho desitgen poden iniciar reclamació judicial.

4. Paral.lelament a les reclamacions contra les Conselleries des de FAPA-València es va a sol.licitar al Síndic de Greuges que actue davant l'impagament de les beques. Per a açò sol.licitem a les AMPAs i al centre escolar que col.laboren en la recollida de signatures en suport a la sol.licitud, adjuntem un escrit explicatiu del que es va a sol.licitar i un model de fulla per a recollida de signatures.

És important que aconseguim que els pares s'impliquen en les tasques de reclamació, mantindrem informada a les AMPAs en tot moment dels resultats que anem obtenint però per a açò necessitem la col.laboració de tots els pares per a poder presentar el major nombre d'instàncies possibles.

Rebeu una salutació,

Mª José Barasoaín
Assessoria d'AMPAS

Instancia reclamació a la Conselleria d'Educació (Beques 2011-2012) (Beques 2012-2013)
Instancia reclamació a la Conselleria d'Hisenda (Beques 2011-2012) (Beques 2012-2013)

FAPA-València