MESURES PER A L’ORGANITZACIÓ DEL CURS ESCOLAR 2020/21