L´EDUCACIÓ PÚBLICA PATIX EL MAJOR RETALL DE LA HISTÒRIA.