Finalitzada la fase del SOMNI

 

TENIM JA TANCADA LA FASE DEL
SOMNI

ARA LA COMISSIÓ VA A CLASSIFICAR
TOTS ELS SOMNIS