Escola Valenciana considera que la Conselleria d'Educació ha trencat amb la voluntat de consens sobre plurilingüisme

El nou document redactat per la Conselleria d’Educació elimina la immersió lingüística i no parla de catalogació lingüística en valencià dels llocs de treball a l’ensenyament públic obligatori. És un document que retalla més l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat acabe els seus estudis amb una competencia lingüística també en valencià, a part del castellà i l’anglés.

http://www.escolavalenciana.com/noticies/detall/1578/escola-valenciana-c...