El Mural 18, programa de ràdio. Gravat a la nostra escola.