MATRICULACIÓ PER AL CURS 2018/2019

Tota la informació per a les famílies que participen al procés de matriculació per al Curs 2018/2019 la podeu trobar en aquestos enllaços:

El termini de presentació de sol·licituds al centre de primera opció és del 17 al 24 de maig.

Recordeu que per entregar la documentació de petició de plaça a la nostra escola cal passar a demanar torn, entre el 9 i el 16 de maig, en Direcció o a través del telèfon de l'escola 96 120 58 15.  

Els impressos de sol·licitud els entregarà l'ajuntament a la reunió informativa sobre el proceś d'admissió, pendent encara de convocar. També es podrà emplenar la sol·licitud a través del formulari web que publicaran a la web de conselleriahttp://www.ceice.gva.es/ca/web/admision-alumnado ).