ENQUESTA VALORACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA AL JAUME (FAMILIARS)